Prövningsomgång 07/08

Prövningsomgång nr 15. Jens Fjelkner gjorde sitt första år som VD. 164 tjurar av sex raser prövades. 

Angus och hereford åt en extensiv foderblandning och blonde åt en intensiv foderstat.   

För första gången presenterades tjurarnas klövhälsa med en beräknad klövpoäng. Verkningsbehov och ev avvikelser sammanfattas till en sammanvägd poäng på en tiogradig skala, där 10 poäng innebär inga anmärkningar och mycket litet verkningsbehov.

Auktionen resulterade i flera prisrekord. 87 tjurar såldes till medelpriset 39 172 kronor. Angus noterade nytt högstapris, 86 000 kronor, limousin nytt högstapris, 50 000 kr och charolais nytt högstapris, 185 000 kronor, vilket också är rekord totalt sett i svensk prövningshistoria. Rekordpriset noterades för charolaistjuren 880 Champagne av Strömsnäs, T116.
     

Auktionskatalog angus 2008
Auktionskatalog blonde 2008
Auktionskatalog charolais 2008
Auktionskatalog hereford 2008
Auktionskatalog limousin 2008
Auktionskatalog simmental 2008     
Auktionsresultat 2008

Prövningsomgången 07/08

Vägningslistor
BLUP-värden
Tjurdata