Zero av Ekered, T-112

  • MIX 106  PIX 113  FIX 109  AIX +19

Zero är fyra år gammal och blev bästa Angus på prövningen 2018/2019. Han köptes in för att han är av passande typ till besättningen och har bra avelsvärden. Han har lämnat kalvar med bra tillväxt, formklass och lynne. Zero har inte visat sig för publik tidigare, men är nog läraktig. Han kommer bli kvar i besättningen minst ett år till.

Ägare: Wiklert, Nynäs AB

Fotograf: Anders Wiklert