Prövningsomgång 03/04

I prövningsomgången testades 160 tjurar av raserna angus, blonde, charolais, hereford, highland cattle, limousin och simmental. 

Hereford och highland cattletjurarna fodrades en mer extensiv foderstat än övriga tjurar. Highland cattle-tjurarna hade tillgång till rastfålla utomhus. 

Vid auktionen såldes 71 tjurar till medelpriset 34 197 kronor. Högsta pris, 100 000 kronor noterades för en charolaistjur.

Prövningsomgången 03/04

Vägningslistor
BLUP-värden
T-tal
Tjurdata