Prövningsomgång 2016-2017

Under prövningsomgång 16/17 startvägdes 177 st tjurar utav raserna Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental på Gunnarp. Utav dessa slutvägdes 173 st.

Här hittar du fakta om prövningsomgång 16/17

Vägningslista

Avelsvärden

Tjurdata

Auktionen hölls fredagen den 31 mars. 95 stycken tjurar såldes till ett rekordhögt medelpris på 57 326 kr. Totalt såldes tjurar för ett värde på 5 446 000 kr. Simmental stod för det högsta medelpriset på 71 063 kr. Semintjuren 1995 Lynch av Sonarp av rasen Charolais stod för auktionens högsta pris på 130 000 kr. Totalt såldes 10 stycken tjurar för sexsiffriga belopp.

Auktionskatalog

Auktionsresultat

Medelpriser och högsta pris för varje ras:
Angus       50 375kr      102 000kr
Blonde      47 250kr        60 000kr
Charolais   61 900kr      130 000kr
Hereford    43 333kr        75 000kr
Limousin    51 222kr        78 000kr
Simmental 71 063kr      125 000kr

Till prövningsomgången bästa tjur i varje ras utsågs:
Angus        7875 Red Ullis av Höganäs T-112
Blonde       1043 Messi av Träda T-107
Charolais    2326 Maxon av Ekeröd T-114
Hereford     7245 Safir av Gylteboda T-112
Limousin     5498 Melker av Strömvik T-114
Simmental  1123 Verner av Landeröd T-112