Prövningsomgång 08/09

Den näst sista prövningsomgången på Gismestad. Insättningen av tjurarna var tidigarelagd på grund av hotet om blåtungesmitta. 167 tjurar av sex raser prövades.

Både angus- och herefordtjurarna åt en extensiv foderblandning. Blondetjurarna åt en intensivare foderstat, som innebar fri tillgång till kraftfoder.

Mix, Pix, Fix och Aix introducerades och det var för prövningstjurarna i den här omgången som de allra första indexen presenterades.   

Eftersom hela prövningsomgången var tidigarelagd hölls auktionen redan den 6 mars. 77 tjurar såldes till medelpriset 37 905 kronor. Högsta medelpris hade simmentaltjurarna med drygt 47 000 kr. Bäst betalda tjur var en charolaistjur för 97 000 kronor.    

 

Auktionskatalog 2009
Auktionsresultat 2009

Prövningsomgången 08/09

Vägningslistor
BLUP-värden
Tjurdata