Vid utskrift av auktionsblad ska den egna skrivaren vara inställd på ett anpassat utskriftsformat.