Prövningsomgång 2020-2021

Under prövningsomgång 20/21 startvägdes 182 st tjurar utav raserna Angus, Blonde, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental på Gunnarp. Utav dessa slutvägdes 180 stycken.
Här hittar du fakta om prövningsomgång 20/21

Vägningslista

Avelsvärden

Tjurdata

Auktionen som var digital hölls fredagen den 26 mars och lördagen den 27 mars 2021. 105 stycken tjurar såldes till ett medelpris på 55 914 kr. Totalt såldes tjurar för ett värde på 5 871 000 kr. Simmental stod för det högsta medelpriset på 60 000 kr. Charolaistjuren 2362 Rugen av Sonarp såldes för auktionens högsta pris, 160 000 kr.

Auktionskatalog

Tilläggslista 1.4 2020

Auktionsprotokoll fredagen den 26 mars

Auktionsprotokoll lördagen den 27 mars

Medelpriser och högsta pris för varje ras:
Charolais medelpris 56 182 kr, högstapris 160 000 kr
Angus medelpris 47 000 kr, högstapris 57 000 kr
Hereford medelpris 54 000 kr, högstapris 114 000 kr
Simmental medelpris 60 000 kr, högstapris 146 000 kr
Limousin medelpris 57 333 kr, högstapris 118 000 kr
Blonde medelpris 52 000 kr, högstapris 70 000 kr

Till prövningsomgången bästa tjur i varje ras utsågs:

Bästa Angustjur
3224 Red Buck av Åbuen P-tal 113
Uppfödare: Christer Svensson, Åbuens Lantbruks AB, HÄSTVEDA

Bästa Blondetjur
7440 Rune av Järneberg P-tal 110
Uppfödare: Göran Rosenqvist, Järnebergs Lantbruk, TÖREBODA

Bästa Charolaistjur
2486 Roadrunner av Jätsberg P-tal 131
Uppfödare: Vilhelm Terling, JÄT

Bästa Herefordtjur
9038 Jeppe av Ingemanstorp P-tal 116
Uppfödare: Nils-Åke Johannesson, HÖRBY

Bästa Limousintjur
3 Rolf-Göran av Tranåslund P-tal 121
Uppfödare: Mårten Walters, SKÅNE TRANÅS

Bästa Simmentaltjur
5118 Dino-Unicorn av Maxstad P-tal 125
Uppfödare: Till Pevec, Till Vet AB, KARLSTAD

Under prövningsomgång 20/21 startvägdes 182 st tjurar utav raserna Angus, Blonde, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental på Gunnarp. Utav dessa slutvägdes 180 stycken.
Här hittar du fakta om prövningsomgång 20/21

Vägningslista

Avelsvärden

Tjurdata

Auktionen som var digital hölls fredagen den 26 mars och lördagen den 27 mars 2021. 105 stycken tjurar såldes till ett medelpris på 55 914 kr. Totalt såldes tjurar för ett värde på 5 871 000 kr. Simmental stod för det högsta medelpriset på 60 000 kr. Charolaistjuren 2362 Rugen av Sonarp såldes för auktionens högsta pris, 160 000 kr.

Auktionskatalog

Tilläggslista 1.4 2020

Auktionsprotokoll fredagen den 26 mars

Auktionsprotokoll lördagen den 27 mars

Medelpriser och högsta pris för varje ras:
Charolais medelpris 56 182 kr, högstapris 160 000 kr
Angus medelpris 47 000 kr, högstapris 57 000 kr
Hereford medelpris 54 000 kr, högstapris 114 000 kr
Simmental medelpris 60 000 kr, högstapris 146 000 kr
Limousin medelpris 57 333 kr, högstapris 118 000 kr
Blonde medelpris 52 000 kr, högstapris 70 000 kr

Till prövningsomgången bästa tjur i varje ras utsågs:

Bästa Angustjur
3224 Red Buck av Åbuen P-tal 113
Uppfödare: Christer Svensson, Åbuens Lantbruks AB, HÄSTVEDA

Bästa Blondetjur
7440 Rune av Järneberg P-tal 110
Uppfödare: Göran Rosenqvist, Järnebergs Lantbruk, TÖREBODA

Bästa Charolaistjur
2486 Roadrunner av Jätsberg P-tal 131
Uppfödare: Vilhelm Terling, JÄT

Bästa Herefordtjur
9038 Jeppe av Ingemanstorp P-tal 116
Uppfödare: Nils-Åke Johannesson, HÖRBY

Bästa Limousintjur
3 Rolf-Göran av Tranåslund P-tal 121
Uppfödare: Mårten Walters, SKÅNE TRANÅS

Bästa Simmentaltjur
5118 Dino-Unicorn av Maxstad P-tal 125
Uppfödare: Till Pevec, Till Vet AB, KARLSTAD