Prövningsomgång 2017-2018

Under prövningsomgång 17/18 startvägdes 181 st tjurar utav raserna Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental på Gunnarp. Utav dessa slutvägdes 181 st.
Här hittar du fakta om prövningsomgång 17/18

Vägningslista

Avelsvärden

Tjurdata

Auktionen hölls torsdagen den 29 mars. 107 stycken tjurar såldes till ett medelpris på 48 037 kr. Totalt såldes tjurar för ett värde på 5 140 000 kr. Herefors stod för det högsta medelpriset på 56 333 kr. Semintjuren 621 Hamras Excellent av rasen Hereford stod för auktionens högsta pris på 124 000 kr.

Auktionskatalog

Auktionsresultat

Medelpriser och högsta pris för varje ras:
Angus 53 833kr 85 000kr
Blonde 43 400kr 52 000kr
Charolais 42 114kr 120 000kr
Hereford 56 333kr 124 000kr
Limousin 54 600kr 74 000kr
Simmental 48 000kr 95 000kr

Till prövningsomgången bästa tjur i varje ras utsågs:
Angus 338 Ytibb av Bäck T-113
Blonde 560 Navaron av Gunnarsbo T-111
Charolais 1233 Njord av Sonarp T-116
Hereford 5320 Devil av Onslunda T-107
Limousin 1705 Neymar av Tranåslund T-110
Simmental 6750 Anders av Bollerup T-113