Hornstatus

Tjurarna på prövningen är genomiskt testade för hornstatus. Analysen utförs av Eurofins i Danmark och har en säkerhet på 95 %. Det är en hög säkerhet, men innebär att i 5 fall av 100 testade kan resultatet vara felaktigt. Det går därför inte att till 100 % garantera att en tjur som är testad homozygot för hornlöshet inte kommer att ge hornade kalvar. Analysen ger svar på vilka anlag för horn eller hornlöshet, polled, tjuren bär på men säger ingenting om anlagen för scurs.