Prövningsomgång 04/05

I den här prövningsomgången ingick 160 tjurar av raserna angus, charolais, hereford, highland cattle, limousin och simmental. 

Hereford och Highland Cattle fodrades med en extensivare foderstat än övriga raser. 

Det var många tjurar till försäljning vid auktionen, 89 stycken såldes till medelpriset 32 929 kronor. Högsta pris, 89 000 kronor noterades för en charolaistjur.

Prövningsomgången 04/05

Vägningslistor
BLUP-värden
T-tal
Tjurdata