FP Nisse av Kullen, T-104

  • MIX 108  PIX 103  FIX 100  AIX +6

Nisse är fem år gammal och köptes in för två år sedan för sitt goda lynne och lätta kalvningar. Kalvarna efter honom ser väldigt bra ut. Nisse har ett gott lynne, men behöver givetvis träna lite innan han visar upp sig. För Nisse är det dags att hitta en ny besättning att verka i.

Ägare: Lars Hermansson, Sundhult Charolais och Limousin

Fotograf: Rasmus Troedson, Agria