För information om prövningsverksamheten kontakta Louise Ryberg
Telefon: 010-471 04 44
Mobil: 073-673 29 77
E-post: louise.ryberg@vxa.se

Fakturaadress:
Svensk Köttrasprövning AB
c/o Växa Sverige
Box 288
751 05 Uppsala

Individprövningsstationen är av smittskyddsskäl stängd. Besök på stationen är endast möjligt vid särskilt ordnade besöksdagar och på visningsdagen i anslutning till auktionen.

Styrelsen för Svensk Köttrasprövning AB

Lennart Nilsson, NAB (ordförande)
Sara Wiklert Peterson, Växa Sverige (Vice ordförande)
Göran Johansson, Växa Sverige
Sofia Persson, NAB
Kristian Andersson, NAB
Jakob Danielsson, Svenska Köttföretagen
Viktor Pålsson Östlund, Svenska Köttföretagen