Genomisk Selektion

Genomisk selektion syftar till att identifiera markörer som är associerade med gener för egenskaper som är intressanta att förbättra. 2010 beslutade ägarna till Svensk Köttrasprövning AB att starta ett projekt med syfte att utvärdera och implementera genomisk selektion i svensk köttrasavel.

Inom mjölkrasaveln har genomisk selektion utvecklats till att spela en stor roll i urvalet, t ex utgör det en del av beslutsmaterialet när man avgör vilka tjurar som ska köpas till semin. Den genomiska informationen kompletterar härstamningsindex så att det blir lättare att identifiera de mest intressanta individerna. På köttrassidan har utvecklingen inte kommit lika långt. Köttraspopulationerna är generellt mer heterogena än mjölkraserna.

Det arbetas dock intensivt med genomiska tester för köttraser runt om i världen. I köttrasprövningens projekt har prover från angus och limousindjur testats och resultaten har jämförts med våra svenska, fenotypa avelsvärden. Resultatet visar att det provtagna djurets likhet med testets referenspopulation är av avgörande betydelse för säkerheten i de genomiska värdena.