Prövningsomgång 2021-2022

Under prövningsomgång 21/22 startvägdes 182 st tjurar utav raserna Angus, Blonde, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental på Gunnarp. Utav dessa slutvägdes 180 stycken.
Här hittar du fakta om prövningsomgång 21/22

Vägningslista

Tjurdata

Auktionstjurar

För första gången arrangerades en visningsdag på Gunnarp i anslutning till auktionen. Auktionen som var digital hölls fredagen den 25 mars och lördagen den 26 mars 2022. Totalt såldes 93 köttrastjurar på årets auktion till ett värde av 5,42 miljoner med ett medelpris på 58 280 kr. Blonde stod för det högsta medelpriset på 65 333 kr. Auktioens högsta pris stod Charolaistjuren 1255 Scar av Tubbarp för som såldes för rekordhöga 249 000 kr.

Auktionskatalog

Tilläggslista 1.3 2022

Auktionsprotokoll fredagen den 25 mars

Auktionsprotokoll lördagen den 26 mars

Medelpriser och högsta pris för varje ras:
Simmental medelpris 58 000 kr, högstapris 114 000 kr
Blonde medelpris 65 333 kr, högstapris 96 000 kr
Angus medelpris 50 667 kr, högstapris 75 000 kr
Hereford medelpris 50 059 kr, högstapris 81 000 kr
Limousin medelpris 52 333 kr, högstapris 75 000 kr
Charolais medelpris 64 737 kr, högstapris 249 000 kr

Till prövningsomgången bästa tjur i varje ras utsågs:

Bästa Angustjur 2022
3495 Red Clarance av Stenhammar P-tal 119
Uppfödare: Stenhammars Godsförvaltning AB, Stenhammar, Flen

Bästa Blondetjur 2022
2139 Simon P av Katslösa P-tal 124
Uppfödare: Katslösa Blonde Simmental AB, Katslösa, Rydsgård

Bästa Charolaistjur 2022
9087 Superstar av Snogge P-tal 125
Uppfödare: Tobias Persson, Snogge, Smedstorp

Bästa Herefordtjur 2022
7378 Herbert av Sand P-tal 130
Uppfödare: Jan-Erik Levison, Stavsäter Sand, Sturefors

Bästa Limousintjur 2022
1413 Sameos av Sågforsen P-tal 125
Uppfödare: Robert Lundström, Sågforsen, Hornsjö

Bästa Simmentaltjur 2022
6829 Enoc av Bollerup P-tal 127
Uppfödare: Bollerup Lantbruksinstitut, Bollerup, Tomelilla