Prövningsomgång 2019-2020

Under prövningsomgång 19/20 startvägdes 184 st tjurar utav raserna Angus, Blonde, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental på Gunnarp. Utav dessa slutvägdes 182 stycken.
Här hittar du fakta om prövningsomgång 19/20

Vägningslista

Avelsvärden

Tjurdata

Auktionen som var digital hölls fredagen den 27 mars och lördagen den 28 mars 2020. 104 stycken tjurar såldes till ett medelpris på 59 558 kr. Totalt såldes tjurar för ett värde på 6 194 000 kr. Simmental stod för det högsta medelpriset på 84 421 kr. Simmentaltjuren 5013 Center av Sanda Skattmansö såldes för auktionens högsta pris, 195 000 kr.

Auktionskatalog

Tilläggslista 1.4 2020

Auktionsresultat

Medelpriser och högsta pris för varje ras:
Simmental medelpris 84 421 kr, högstapris 195 000 kr
Angus medelpris 49 333 kr, högstapris 72 000 kr
Blonde medelpris 43 500 kr, högstapris 52 000 kr
Charolais medelpris 57 714 kr, högstapris 99 000 kr
Hereford medelpris 51 941 kr, högstapris 105 000 kr
Limousin medelpris 51 154 kr, högstapris 102 000 kr

Till prövningsomgången bästa tjur i varje ras utsågs:

Bästa Angustjur
360 Aberdeen av Bäck P-tal 127
Uppfödare: Roland och Lena Johansson.

Bästa Blondetjur
659 Pronto av Gunnarsbo P-tal 114
Uppfödare: Per-Erik Björklund

Bästa Charolaistjur
2256 Perry av Sonarp P-tal 125
Uppfödare: Sven-Olof Hägg

Bästa Herefordtjur
540 Cooper av Elghammar P-tal 122
Uppfödare: Björn Bentevik

Bästa Limousintjur
5629 Pedro av Strömvik P-tal 122
Uppfödare: Bert Andersson

Bästa Simmentaltjur
6785 Caracas av Bollerup P-tal 125
Uppfödare: Bollerup Lantbruksinstitut

Prövningsomgångens bästa tjur i varje ras! 
Varje år delar Köttrasprövningen ut pris till bästa tjuren i respektive ras. Priset tilldelas den tjur med högst P-tal inom rasen. Vid lika P-tal gäller högst T-tal och vid lika T-tal gäller högst poäng för helhet exteriör. Grundkriteriet är att tjuren ska vara auktionsgodkänd. I år delades priset ut i samband med visningsdagen. Ett stort grattis till uppfödarna för fina resultat!

Bästa Angustjur 2023
6843 Red David av Bollerup P-tal 117
Uppfödare: Bollerups Lantbruksinstitut, Bollerup, Tommelilla

Bästa Charolaistjur 2023
453 T-Rex av Backagården P-tal 124
Uppfödare: Bo Bengtsson, Backagården, Sjöbo

Bästa Herefordtjur 2023
2076 Komet av Ekastiga P-tal 136
Uppfödare: Ekastiga Hereford, Ekastiga, Höör

Bästa Limousintjur 2023
5464 P.Tenor av Kullen P-tal 125
Uppfödare: Eva och Håkan Bengtsson, Bränneslyckev., Nyhamnsläge

Bästa Simmentaltjur 2023
5941 Fille av Bosarp P-tal 124
Uppfödare: Håkan Knutsson, Bosarp, Eslöv