Unicorn av Stenhammar, T-105

  • MIX 116  PIX 106  FIX 97  AIX +10

Unicorn är sju år gammal och har stått som semintjur innan han köptes in för fem år sedan. Han har tillfört besättningen lugna och fina hondjur med mycket mjölk. Han ger en fantastiskt fin kroppsform för lätta kalvningar. Han verkar gilla publik och har varit lätt att träna. Unicorn kommer vara kvar på gården så länge han fungerar.
Ägare: Anders Åkesson, Landeröd

Fotograf: Rasmus Troedson, Agria