Monogena egenskaper

Monogena egenskaper har en enkel nedärvning. Det innebär att de påverkas av en enskild gen eller haplotyp (samling av alleler på en kromosom som nedärvs tillsammans) och att de inte påverkas av miljöfaktorer. Bland monogena egenskaper hos nötkreatur finns både egenskaper som hornlöshet samt genetiska defekter. Om djuret ärver genen från en av föräldrarna får individen själv inga problem men kan sprida genen vidare till sin avkomma. Samtliga tjurar på prövningen är genomsikt testade för monogena egenskaper. 

Följande monogena egenskaper redovisas prövningsomgång 23/23:

  • Blind (RP1)
  • Progressiv Ataxi (PA)
  • BH2
  • Hypotrichosis (HY)
  • Developmental Duplication (DD)
  • Mandibulofacial Dysostosis (MD)
  • Maple Syrup Urine Disease (MSUD)