Beräkning av korrigerad 150-dagarsvikt

Vid insättningen på prövningsstationen beräknas den korrigerade 150-dagarsvikten för att få en uppfattning om tjurens vikt i förhållande till ålder. Respektive rasförening sätter tillsammans med köttrasprövningen gräns för lägsta vikt. Aktuellt gränsvärde finns angivet i inbjudan till respektive prövningsomång.

Väg tjuren hemma och använd den här excelmallen för att beräkna korrigerad 150-dagars vikt så slipper du riskera att tjuren inte klarar viktskrav för att få stanna på prövningsstationen.