Fertilitet

Det finns många fertilitetsegenskaper av stor vikt i dikalvsproduktion. Några exempel är tjurens förmåga att producera dugliga spermier och förmåga att betäcka, hondjurens inkalvningsålder, kalvningsintervall och tydlighet i brunstsignaler.
 
På de individprövade tjurarna palperas pung och testiklar i förselektion på uppfödargården, vid ankomst till stationen och efter avslutad prövning. Detta görs för att säkerställa att testiklarnas anatomi är utan anmärkning. Instruktion för palpering av pung.

När tjurarna är ungefär årsgamla mäts pungomkretsen, vilket ger ett objektivt mått på testiklarnas storlek, som i sin tur är ett indirekt mått på testiklarnas spermieproduktionsförmåga och har ett samband med andra fertilitetsegenskaper. Om omkretsen understiger ett visst mått vid en viss ålder ska tjuren inte användas till avel.
  
De gränsvärden som används för auktionsgodkännande är framtagna av Lennart Söderquist, SLU och anges i tabellen nedan. Alla mått korrigeras till 12 månaders ålder.

RasGränsvärde
Angus31 cm
Blonde29 cm
Charolais33 cm
Hereford30 cm
Limousin29 cm
Simmental32 cm

Mer att läsa om fertilitet hos köttrastjurar finns i veterinärstudent Pernilla Lindbergs examensarbete från 2010; Andrologisk undersökning av unga individprövade köttrastjurar – med särskilt fokus på pungomkrets