Kvarg av Svaneberg, T-109

  • MIX 110  PIX 111  FIX 108  AIX +16

Kvarg är fem år gammal och köptes in på grund av sitt goda lynne, bra exteriör och balanserade avelsvärde. Kvarg har gett tre godkända söner på individprövningen. Kvarg har fina meriter från utställning Elmia 2018, då han blev Champion handjur. Kvarg kommer verka i en ny besättning efter årets Elmia.

Ägare: Nils-Åke Johansson, Svanaholm

Fotograf: Rasmus Troedson, Agria