Prövningsomgång 13/14

I omgången 13/14 testades totalt 179 tjurar av raserna Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental.

Vid djurutställningarna på Elmia i oktober 2013 delades SIRE-priset ut för första gången. Priset instiftas tillsammans med Agria för att uppmärksamma och premiera sund avel för funktionella och ekonomiskt hållbara köttrasdjur.

Exteriörbedömningen genomfördes med en uppdaterad gemensam nordisk modell och utfördes av husdjursföreningarnas bedömare.

Resultat från ultraljudsscanning av ryggmuskeln presenterades före auktionen, med tre värden för varje tjur; marmorering, fettdjup och muskeldjup.

I vanlig ordning avslutades omgången med auktion sista fredagen i mars. Totalt såldes 80 tjurar till ett rekordhögt medelpris av 44 000 kronor.

Högsta pris 100 000 kronor betalades för charolaistjuren 1234 Hero av Norrtofta. En annan charolaistjur såldes för export till Tyskland. Högst medelpriser noterades för de tunga köttraserna.

Rasvisa medelpriser och högstapriser enligt följande:
Angus, medel: 34 000 kr och högstapris: 50 000 kr.
Blonde, medel: 50 500 kr och högstapris: 67 000 kr.
Charolais, medel 47 355 kr och högstapris: 100 000 kr.
Hereford, medel 32 400 kr och högstapris: 52 000 kr.
Limousin, medel 42 000 kr och högstapris: 76 000 kr.
Simmental, medel 50 500 kr och högstapris: 85 000 kr.

Prövningsomgångens bästa tjur i respektive ras utsågs:
Angus – 5794 Red Schweppes av Friskatorpet T-116
Blonde – 1325 Iceman av Katslösa T-106
Charolais – 9471 Icon av Nynäs T-117
Hereford – 521 Ares av Folkestorp T-113
Limousin – 506 Ingo av Oderup T-110
Simmental – 7452 Snobben av Gyllebo T-111

Prövningsomgången 13/14

Auktionskatalog 2014
Resultat auktion 2014

Vägningslistor
BLUP-värden
Tjurdata