Slaktkroppsegenskaper

Tjurarna på prövningen blir scannade över ryggmuskeln för att mäta slaktkroppsegenskaperna muskeldjup, underhudsfettets tjocklek samt mängden insprängt fett, marmorering.

Resultat för marmorering samt ryggmuskel- och fettdjup redovisas i auktionskatalogen. De resultat som redovisas är ålderskorrigerade för samtliga raser. Dessa registreringar vägs in Prövningstalet (P-tal) för vissa raser.