Prövningsomgång 06/07

Totalt prövades 162 tjurar av sex raser. Blonde var tillbaka med tjurar i prövning efter två års uppehåll.

Angus och hereford fodrades en extensiv foderstat. Charolais, limousin och simmental åt standardfoderstaten, medan blondetjurarna fick fri tillgång till kraftfoder vid sidan av blandfodret.    
  
Vid auktionen såldes 69 tjurar till medelpriset 35 688 kronor. Två tjurar noterade högstapris i omgången, en charolais och en simmental såldes för vardera 77 000 kronor.

Auktionskatalog angus 2007
Auktionskatalog blonde 2007
Auktionskatalog charolais 2007
Auktionskatalog hereford 2007
Auktionskatalog limousin 2007
Auktionskatalog simmental 2007
Auktionsresultat 2007      

Prövningsomgången 06/07

Vägningslistor
BLUP-värden
Tjurdata