Avelsvärden

I samband med publiceringen den 7 november 2023 växlar avelsvärdering nu helt över till nordiska avelsvärden (från nationella avelsvärden). Nordisk avelsvärdering (NAV) beräknar gemensamma avelsvärden för renrasiga köttraser för Sverige, Danmark och Finland.

I den nordiska avelsvärderingen för köttraser beräknas avelsvärdena fyra gånger per år (mars, april, juni och november). Totalt redovisas 18 enskilda avelsvärden. I auktionsbladet på Köttrasprövningens hemsida redovisas de senaste officiella avelsvärdena för tjurarna.

Nordiska delindex

De enskilda avelsvärdena vägs samman, med hjälp av rasspecifika ekonomiska vikter, i sju delindex; produktion, tillväxt, slaktkvalitet, moder, kalvning, mjölk och födelse. För tillfället finns inte totalindex (AIX), men väntas komma inom kort.

Produktion väger samman delindex för tillväxt och slaktkvalitet och beskriver djurets förmåga för tillväxt och slaktkroppskvalitet.
Tillväxt innehåller avelsvärden för slaktkroppstillväxt och 365-dagarsvikt direkt och beskriver djurets egen inverkan på sin tillväxt.
Slaktkvalitet innehåller avelsvärden för fettgrupp och formklass och beskriver djurets egen inverkan på sin slaktkroppskvalitet.
Modersindex innehåller delindex kalvning och mjölk och beskriver kons förmåga att kalva och ge kalvar med god tillväxt.
Kalvning innehåller avelsvärden för kalvningsförmåga maternell och levandefödda maternell och beskriver kons förmåga att kalva och föda levande kalvar.
Mjölk innehåller avelsvärden för 200-dagarstillväxt maternell och beskriver hur kons genetiska förmåga påverkar kalvarnas tidiga tillväxt.
Födelse innehåller avelsvärden för kalvningsförmåga direkt och levandefödda direkt och beskriver kalvens förmåga att födas lätt och levande.

Rasspecifika vikter för delindex

Tolkningsguide – Från nationella avelsvärden till nordiska avelsvärden (NAV)