Prövningsomgång 12/13

Intresset för prövningen är stort från uppfödarhåll och i prövningsomgången testades 177 tjurar av raserna angus, blonde d’aquitaine, charolais, hereford, limousin och simmental. Angus utökade antalet prövningsplatser jämfört med tidigare.

Omgången var den tredje på Gunnarpstationen. För första gången gjordes mätningar med ultraljud över ryggmuskeln för att skatta slaktkroppsegenskaper; muskeldjup, fettdjup och marmorering. Uppskattad besöksdag hölls i december med tema ätkvalitet och marmorering.
  
Omgången avslutades med sedvanlig auktion, onsdagen före påsk. Det var stort intresse och mycket folk, trots kall väderlek. Genomsnittspriset för 85 sålda tjurar var drygt 40 000 kronor. Högsta medelpris noterade herefordrasen med 15 sålda tjurar för i snitt drygt 44 000 kr. Auktionens högsta pris 140 000 kr betalades för Charolaistjuren 1060 Hemmingway av Strömsnäs, T113, som såldes till Finland. Ytterligare en tjur såldes för export till Tyskland. Viking Genetics köpte 8 tjurar till seminavelsprogrammet.
  

Auktionskatalog 2013
Auktionsresultat 2013

Prövningsomgången 12/13

Vägningslistor
BLUP-värden
Tjurdata