Startvägning

Nu finns startvikter för grupp 1 och 2 under vägningslistor.

Tjurarna har delats in i två grupper, inom varje ras, med avseende på födelsedatum. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal och vid redovisning av medeltillväxter. Tjurarna i grupp 1 och grupp 2 har vägts under tre dagar i följd. Medelvärdet av de tre vägningarna utgör tjurarnas startvikter. Startvikten hittar du under menyn “Vägningslistor” på startsidan eller genom att klicka på länken “Vägningslistor” nedan.

Vägningslistor

Lämna ett svar

%d