Satsning på föryngring inom köttrasaveln

Svensk Köttrasprövning har genom Svenska Köttföretagens “Branschutvecklingspeng” fått medel beviljat för en satsning med målsättningen att verka för en föryngring inom köttrasaveln. Satsningen som kommer genomföras tillsammans med NAB drar igång senare i vinter och avslutas i samband med visningsdagen på Gunnarp i mars 2023.

I samverkan med ett antal nyckelorganisationer får deltagarna en god inblick i vad som krävs för att börja med renrasig köttrasavel. Deltagarna kommer att få fördjupad kunskap inom området, och hur man i praktiken kan lägga upp sin avelsstrategi. Olika produktionsformer och förutsättningar kommer diskuteras, samt vilka raser som passar för ändamålet. Satsningen öppnar upp för kontakter som är av stor betydelse för ett framgångsrikt avelsarbete.
Deltagarna kommer få inspireras genom utvalda studiebesök hos etablerade avelsbesättningar. Därefter kommer deltagarna få lyssna på ett antal föreläsningar med några av Sveriges främsta expertis inom området. Avslutningsvis kommer deltagarna få en inblick i verksamheten på prövningsstationen.

Har du tips på yngre personer som är intresserade av köttrasavel? Hör av dig till Louise Ryberg (louise.ryberg@vxa.se eller 073-6732977).

Lämna ett svar

%d