Kategori: Nyheter

 • Vägning 405

  Nu finns vikterna från vägning nr. 405 på hemsidan: Vägningslista

  Read more

 • Tilläggsförsäkring

  Genom grundförsäkringen har du idag ett bra grundskydd för tjurens värde under prövningen. Om du väljer att tilläggsförsäkra din tjur höjer du försäkringsbeloppet med 15 000, 20 000 eller 25 000 kronor utöver grundförsäkringen. Tilläggsförsäkringen kostar 85 kronor/1000 kronor försäkringsbelopp. Premien är densamma oavsett när under prövningsperioden tillägget tecknas. Läs mer om tilläggsförsäkringen här: Tilläggsförsäkring…

  Read more

 • Vägning nr. 404

  Nu finns vikterna från vägning nr. 404 på hemsidan: Vägningslista

  Read more

 • Mötesanteckningar kontaktrådet

  Den 1 november samlades kontaktrådet på Gunnarps prövningsstationen för fysiskt kontaktrådsmöte samt för att se på årets prövningskandidater. Skåne bjöd på fint väder dagen till ära! Anteckningar kontaktrådsmöte nr. 199. Den 1 november var det även bolagsstämma för Svensk Köttrasprövning samt konstituerande styrelsemöte. Styrelsen för Svensk Köttrasprövning AB består av: För NAB: Lennart Nilsson (ordförande),…

  Read more

 • Tjurarnas avelsvärden

  På Köttrasprövningens hemsida redovisas de senaste officiella avelsvärdena för tjurarna: Årets omgång. I samband med publiceringen den 7 november 2023 växlar avelsvärdering nu helt över till nordiska avelsvärden (från nationella avelsvärden). Nordisk avelsvärdering (NAV) beräknar gemensamma avelsvärden för renrasiga köttraser för Sverige, Danmark och Finland. För tillfället finns inget AIX, planen är att det kommer…

  Read more

 • Vägning nr. 403

  Nu finns vikterna från vägning nr. 403 uppe på hemsidan: Vägningslista

  Read more

 • Vägning nr. 402

  Nu finns vikterna från vägning nr. 402 uppe på hemsidan: Vägningslista

  Read more

 • Vägning nr. 401

  Nu finns vikterna från vägning nr. 401 uppe på hemsidan: Vägningslista

  Read more

 • Vägning nr. 400

  Nu finns vikterna från vägning nr. 400 uppe på hemsidan: Vägningslista

  Read more

 • Startvägning

  Nu är första vägningslistan för årets prövningsomgång publicerad och startskottet har nu gått för den 154 dagar långa prövningsperioden! Tjurarna är nu även indelade i två grupper inom varje ras, med avseende på ålder. Tjurarna i både grupp 1 och 2 har vägts under tre dagar i följd (11-13/9). Medelvärdet av de tre vägningarna utgör…

  Read more