17-26 juli genomförs veterinärbesiktning i hemmabesättningen

Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 26 juli 2023 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Kopiera eller scanna gärna veterinärintygen innan ni postar dem till Gunnarp för säkerhets skull. Ni kan också maila dem till Linda Risberg gunnarpdexter@gmail.com, parallellt som ni skickar dem med vanlig post.

Om ni inte mottagit något mail från Johan Sandström, Skånesemin med information, veterinärintyg, försäkringsvillkor m.m. återkom snarast till Louise Ryberg (louise.ryberg@vxa.se, telefon 073-673 29 77).

%d