Prövningsomgång 2014-2015

I augusti 2014 sattes 173 tjurar av 6 olika raser, Angus, Blonde DÁquitaine, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental, in på Gunnarp. 168 av dessa slutvägdes i februari.

Här hittar du fakta kring prövningsomgång 14/15

Vägningslista
 
Avelsvärden

Tjurdata

Auktionen hölls fredagen den 27 mars. 87 tjurar såldes till ett medelpris på 53 977 kr, “All time high”.
Bäst betald blev herefordtjuren 534 Buck av Folkestorp som klubbades för 115 000 kr.

Auktionsresultat

Medelpriser och högsta pris för varje ras:
Angus       44 625kr    62 000kr
Blonde       31 400kr    46 000kr
Charolais   56 788kr  100 000kr
Hereford    57 412kr  115 000kr
Limousin    54 000kr   77 000kr
Simmental  56 118kr   75 000kr

Till prövningsomgången bästa tjur i varje ras utsågs:
Ang             141 Tex av Nynäs T-110
Blonde       7162  Jack av Christinelund T-111
Charolais   1284  Jax av Gudmundslund T-112
Hereford      534  Buck av Folkestorp T-117
Limousin    1403  Jojo av Alslöf T-107
Simmental  1105 Tyrone av Storegården T-109