Skicka in prov för genomisk analys i tid!

Kännedom om individens monogena egenskaper är ett viktigt verktyg vid urvalet av kalvar till kommande prövningsomgång.

Vid genomisk analys erhålls svar på monogena egenskaper, såsom hornstatus och genetiska defekter. Samtliga individer kommer analyseras genomiskt, även de som härstamningsverifieras med hjälp av DNA-microsatellit. Däremot kräver härstamningsverifiering via genomiska analys att båda föräldradjuren är genomiskt analyserade eller genomiskt verifierade. Annars görs både genomisk analys och DNA-analys. Genomisk analys kan göras på hår, blod och vävnad (vävnadsprov med TST-tång är en smidig och prisvärd provtagning).

Svarstiden för genomisk analys är 4-6 veckor (provsvar för monogena egenskaper kommer först, sedan tar härstamningen ytterligare en vecka). Svarstiden för DNA-analys är ca 4 månader. Därför är det väldigt viktigt att skicka in prov i tid inför anmälan till kommande prövningsomgång. Det kommer inte vara tillåtet att avbryta prövningen p.g.a. oönskade svar på monogena egenskaper. Kontakta aktuellt avelsråd för att stämma av vilka specifika krav och riktlinjer som finns gällande monogena egenskaper inför kommande prövningsomgång.

Precis som tidigare år ska proverna för härstamningsverifiering vara inskickade senast i samband med veterinärbesiktningen i hemmabesättningen.

För att beställa provkit:
– Johan Sandström (Skånesemin) johan.sandstrom@skanesemin.se eller 0415-195 12, för medlemmar i Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad
– Medlem i Växa beställer enklast Genomisk analys i MinGård

%d