SIRE-priset 2016

Under ELMIA Lantbruk 2016 korades Simmentaltjuren Nils av Maltestorp till Sveriges mest robusta elittjur för andra året i rad, i tuff konkurrens mellan sex utvalda elittjurar. Samtliga kandidater presenteras närmare i listan till vänster.

SIRE-priset är ett kvalitetspris för landets mest välmeriterade, äldre tjurar. Det tilldelas den äldre, meriterade tjur som har både goda produktionsresultat och balanserade avelsvärden, i kombination med korrekt exteriör och utstrålning i utställningsringen. 


  

Nils av Maltestorp, T-104 - 2016 års SIRE-vinnare

SIRE-priset instiftades år 2013 för att uppmärksamma det avelsarbete som bedrivs med svenska köttrasdjur. Utmärkelsen är ett samarbete mellan Agria Djurförsäkring och Svensk Köttrasprövning. Målet är att få fram funktionella och hållbara djur som kan bidra till en rationell och ekonomiskt hållbar svensk nötköttsproduktion.