SIRE-priset 2018

Under ELMIA Lantbruk 2018 korades Charolaistjuren Gabriel av Backgården till Sveriges mest robusta elittjur i tuff konkurrens mellan fyra utvalda elittjurar. Ett stort grattis till ägarna Rolf och Elisabet Svensson, Rosendals Charolais!

SIRE-priset är ett kvalitetspris för landets mest välmeriterade, äldre tjurar. Det tilldelas den äldre, meriterade tjur som har både goda produktionsresultat och balanserade avelsvärden, i kombination med korrekt exteriör och utstrålning i utställningsringen.  

Gabriel av Backgården, T-110, 2018 års SIRE-vinnare

SIRE-priset instiftades år 2013 för att uppmärksamma det avelsarbete som bedrivs med svenska köttrasdjur. Utmärkelsen är ett samarbete mellan Agria Djurförsäkring och Svensk Köttrasprövning. Målet är att få fram funktionella och hållbara djur som kan bidra till en rationell och ekonomiskt hållbar svensk nötköttsproduktion.