Monogena egenskaper

Monogena egenskaper har en enkel nedärvning. Det innebär att de påverkas av en enskild gen eller haplotyp (samling av alleler på en kromosom som nedärvs tillsammans) och att de inte påverkas av miljöfaktorer. Bland monogena egenskaper hos nötkreatur finns både egenskaper som hornlöshet samt genetiska defekter. Samtliga tjurar på prövningen är genomsikt testade för monogena egenskaper. 


Följande monogena egenskaper redovisas (år 2023) om tjuren är bärare: Blind (RP1), Progressiv Ataxi (PA), BH2, Hypotrichosis (HY), Developmental Duplication (DD), Mandibulofacial Dysostosis (MD), i annat fall är tjuren fri från dessa anlag.