Hai av Stendala, T-109

  • MIX 100  PIX 117  FIX 95  AIX +7

Hai är en 6 år gammal Herefordtjur som sedan 2012 bor i Romakloster på Gotland. Hans avelsvärden vittnar om god nedärvning av produktionsegenskaper, främst tillväxt, till avkommorna. De är även exteriört fina. Det var också för hans goda tillväxtegenskaper som han hamnade hos de nuvarande ägarna. Hai har hittills en individprövad och godkänd son. hai visades upp för publik för första gången 2014, och är enligt ägarna lite blyg - "han gör det man ber om men bjuder inte riktigt till show".

Ägare: Guldrupe Lantbruk AB, Karl o Chatarina Olsson.