Turminator av Friskatorpet, T-107

  • MIX 119  PIX 117  FIX 104  AIX +25

Turminator är fyra år gammal och köptes för att han är av en passande typ till besättningen och har bra avelsvärden. Kalvarna efter honom är pigga och fina. Två söner är med i årets prövningsomgång. "Tummen" har inte visats inför publik tidigare. Han blir kvar på gården minst en säsong till.

Ägare: Anders Wiklert, Nynäs Gård