Hans av Prästbol, T-105

  • MIX 120  PIX 103  FIX 110  AIX +16

Hans är en fyra år gammal Charolaistjur som är född hemma på gården i Vålberg. Han är bra på att producera hondjur och har fina mjölkanlag, som kommer från hans mor och far. Hans har ett bra lynne, en egenskap som han delar med sina syskon.
Elmia blir första utställningen för Hans, som aldrig har gått i grimma eller haft nosring. Men det är inget som oroar ägarna – han är snäll och brukar inte vara svår att ha att göra med. Planen är att Hans ska bli kvar på gården för fortsatt avelsarbete.

Ägare: Jan Johansson, Prästbol