Nyheter

 • 2013-03-03
  Nya avelsvärden efter extra avelsvärdering vecka 9

  Nu är hemsidan uppdaterad med nya avelsvärden för årets prövningstjurar.

 • 2013-02-28
  Bussresa till auktionen

  Även i år ordnas bussresa från Östergötland. Välkommen! Klicka på länken för att läsa hela inbjudan.

 • 2013-02-27
  T-tal grupp 2

  Nu är tjurarna i grupp 2 slutvägda, T-tal beräknade och publicerade.

 • 2013-02-13
  T-tal för tjurarna i grupp 1

  Nu är T-talen för tjurarna i grupp 1 färdigräknade och presenteras i vägningslistan. Slutvägningen används också för beräkning av korrigerad 365-dagarsvikt. Under knappen tjurdata kan man rasvis klick

 • 2013-02-12
  Vägningsresultat för grupp 2

  Nu är vägningslistan för grupp 2 uppdaterad efter dagens vägning. Grupp 1 slutvägs den här veckan och tjurarna vägs därför tre dagar i följd för att minska effekt av vomfyllnad osv på slutvikten. Efte

 • 2013-02-04
  Ultraljudsscanning grupp 1

  I tisdags ultraljudscannades ryggmuskeln hos samtliga tjurar i grupp 1. Två norska tekniker, Morten och Are, utförde mätningarna. Utrustningen som används är en ultraljudsapparat med bildskärm, där ma

 • 2013-02-03
  Brand i halmlagret på Gunnarp

  I natt har halmlagret på Gunnarp brunnit ner. Hela stallbyggnaden är intakt. Linda och Martin kan inte se några skador på någon tjur i nuläget. Tjurarna är fodrade enligt vanliga rutiner även denna mo

 • 2013-01-28
  Ny vägningslista publicerad

  Av praktiska skäl är tjurarna vägda idag måndag förmiddag. Under tisdagen kommer alla tjurar i grupp 1 att ultraljudscannas över ryggmuskeln. Norska tekniker som är vana att göra detta i fält gör mätn

 • 2013-01-15
  Ny vägningslista publicerad

  Resultatet av dagens vägning är publicerat.

 • 2013-01-02
  Ny vägningslista publicerad

  Resultatet av dagens vägning är publicerat. Under sista dygnet har flera tjurar visat höga temperaturer och foderkonsumtionen har sjunkit. En del tjurar är också snoriga och hostiga. Troligen är det e