Satsning svensk köttrasavel

2022-07-07

Svensk Köttrasprövning har genom Svenska Köttföretagens "Branschutvecklingspeng" fått medel beviljat för en satsning inom köttrasaveln. Målsättningen är att verka för en föryngring inom köttrasaveln. Satsningen kommer genomföras tillsammans med NAB.