Skicka in prov för genomisk analys redan nu!

2022-04-21

Kännedom om individens monogena egenskaper blir ett viktigt verktyg vid urvalet av kalvar till kommande prövningsomgång. Så skicka in prov för genomisk analys redan nu!

Vid genomisk analys erhålls svar på monogena egenskaper, såsom hornstatus och genetiska defekter. Samtliga individer kommer analyseras genomiskt, även de som härstamningsverifieras med hjälp av DNA-microsatellit. Däremot kräver härstamningsverifiering via genomiska analys att båda föräldradjuren är genomiskt analyserade eller genomiskt verifierade. Annars görs både genomisk analys och DNA-analys. Genomisk analys kan göras på hår, blod och vävnad.

Svarstiden för genomisk analys är 4-6 veckor (provsvar för monogena egenskaper kommer först, sedan tar härstamningen ytterligare en vecka). Svarstiden för DNA-analys är minst 3 månader. Därför är det väldigt viktigt att skicka in prov i god tid inför prövningen. Det kommer inte vara tillåtet att avbryta prövningen p.g.a. oönskade svar på monogena egenskaper. Monogena egenskaper kommer redovisas, troligtvis i auktionskatalogen. Kontakta aktuellt avelsråd för att stämma av vilka specifika krav och riktlinjer som finns gällande provtagning för monogena egenskaper inför kommande prövningsomgång. Precis som tidigare år ska proverna för härstamningsverifiering vara inskickade senast i samband med veterinärbesiktningen i hemmabesättningen.

För att beställa provkit:
- Medlem i Växa beställer enklast Genomisk analys i MinGård
- Karin Karlsson (Växa Sverige) Karin.Karlsson@vxa.se eller 076-1090846 gällande MD-tester för Hereford
- Johan Sandström (Skånesemin) johan.sandstrom@skanesemin.se eller 0415-195 12, för medlemmar i Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad