Ny vägning

2021-11-17

Nu ligger vägningslista nr.380 uppe.

Gruppindelning och gruppernas medelvärden finns även denna gång i en separat PDF, se nedan.