Digital auktion 2021

2020-05-27

För genomförande av auktion 2021 planeras en visningsdag i anslutning till den digitala auktion.

Nedan kan du läsa om bakgrunden till beslutet om en digital auktion 2021 och tankarna framåt,