Besöksdag på Gunnarp

IMG_8552

2018-11-23

Ett 60-tal uppfödare deltog på besöksdagen den 20 november

Dagen började med visning av tjurarna medan Agria bjöd på julfika. Efter lunch på Ekerödsrasten höll Hans Stålhammar, VikingGenetics ett intressant föredrag om Genomisk selektion och Rikke Vingborg från Eurofins berättade om deras gentester och provtagningsmetoder.
Hans Stålhammars presentation hittar du här: