Startvägning grupp 1

2018-09-13

Nu finns startvikterna för grupp 1 under vägningslistor

Grupp 1 tjurarna har vägts under tre dagar i följd. Medelvärdet av de tre vägningarna utgör tjurarnas startvikter. Startvikten hittar du under menyn "Vägningslistor" på startsidan eller genom att klicka på länken "Vägningslistor" nedan.

Samtliga tjurar 200-dagar vägdes 2018-08-22 och de korrigerade vikterna hittar du genom att klicka på tjurarnas namn under menyn tjurdata eller genom att klicka på länken "Tjurdata" nedan.