Mötesanteckningar Kontaktrådet

2018-08-08

Här finns mötesanteckningarna från kontaktrådsmötet måndagen den 6 augusti.