Bästa tjur i varje ras

2018-04-03

Genom att väga samman T-tal, exteriör helhet och klövpoäng enligt en bestämd formel koras bästa tjur i respektive ras i varje prövningsomgång.

2018 års vinnare är:

Bästa Angustjur
338 Ytibb av Bäck T-113
Uppfödare: Roland och Lena Johansson

Bästa Blondetjur
560 Navaron av Gunnarsbo T-111
Uppfödare: Pelle Björklund

Bästa Charolaistjur
1233 Njord av Sonarp T-116
Uppfödare Sven-Olof Hägg

Bästa Herefordtjur
5320 Devil av Onslunda T-107
Uppfödare Marie Jönsson och Patrik Karlsson

Bästa Limousintjur
1705 Neymar av Tranåslund T-110
Uppfödare Mårten Walters

Bästa Simmentaltjur
6750 Anders av Bollerup T-113
Uppfödare Bollerups Lantbruksinstitut