Hereford högst medelpris på årets auktion!

2018-03-29

Under årets auktion såldes totalt 107 tjurar till ett medelpris på 48 037 kr

Totalt såldes tjurar för ett värde på 5 140 000 kr. Hereford stod både för det högsta medelpriset, 56 333 kr, och för dagens högsta pris på 124 000 kr genom semintjuren 621 Hamras Excellent.

Charolais medelpris 42 114 kr högstapris 120 000 kr
Hereford medelpris 56 333 kr högstapris 124 000 kr
Limousin medelpris 54 600 kr högstapris 74 000 kr
Simmental medelpris 48 000 kr högstapris 95 000 kr
Angus medelpris 53 833 kr högstapris 85 000 kr
Blonde medelpris 43 400 högsta pris 52 000 kr