Tilläggslista 1.0 2018

2018-03-19

Nu ligger första versionen av tilläggslista på hemsidan, du hittar den till vänster på startsidan under auktionskatalogen

Var observant på tilläggslistan där rättningar och kompletteringar görs till auktionskatalogen fram till auktionsdagen.