Prövningstal, PT, även för Hereford!

2018-03-21

Nu finns skuggredovisningen av PT för omgång 17/18 tillgänglig för samtliga raser!

Du hittar PT för respektive ras nedan, samt en kortare beskrivning av vad PT är och vilka egenskaper som vägs in för respektive ras.

PT ska ej jämföras med T-tal då det är två olika index som inte har samma medelvärde eller spridning, läs mer om detta i beskrivningen nedan. Det är heller inte fastställt vilka gränser som kommer att tillämpas för PT.