T-tal och 365-dagars vikter grupp 1

2018-02-14

Nu finns T-tal och korrigerade 365-dagars vikter upplagda på hemsidan för grupp 1

Du hittar T-tal och korrigerade 365-dagars vikter på respektive tjur under tjurdata. T-talen för grupp 1 finns även på senaste vägningslistan.