Mötesanteckningar Kontaktrådet

2017-12-22

Här finns mötesanteckningarna från kontaktrådsmötet fredagen den 15 december