Gentest hornstatus

2017-12-21

Möjlighet till provtagning tisdagen den 2 januari 2018

Om du önskar gentest för bestämning av hornstatus på din prövningstjur är det ett bra tillfälle att passa på att göra det tisdagen den 2 januari, samtidigt som blodprovstagning för genomisk selektion sker. Anmäl i så fall via mail till linda.ris@telia.com innan fredagen den 29 december.